Skip to content

Efterkontrol

Efterkontrol af ventilationssystemer er ikke kun vigtigt, men det er ligeledes med ikrafttræden af det nye Bygningsreglement lovpligtigt, når der installeres systemer efter 1. januar 2018. Ifølge § 420 – 452, skal alle nye installationer funktionsafprøves/ kontrolleres, om disse overholde de gældende regler i Danmark. 

Hos ThorVent® tilbyder vi private og virksomheder denne ydelse, hvor vi gennemgår installationen med de nødvendige redskaber.

efterkontrol2
Scroll To Top