Efterkontrol

Efterkontrol af ventilationssystemer er ikke kun vigtigt, men det er ligeledes med ikrafttræden af det nye Bygningsreglement lovpligtigt, når der installeres systemer efter 1. januar 2018. Ifølge § 420 – 452, skal alle nye installationer funktionsafprøves/ kontrolleres, om disse overholde de gældende regler i Danmark. 

Hos ThorVent® tilbyder vi private og virksomheder denne ydelse, hvor vi gennemgår installationen med de nødvendige redskaber.

efterkontrol2