IMG_00493

Børnehuset Chilli

Projektforløb

Haderslev kommune kontaktede os, da man i institutionen over de seneste år har oplevet et problematisk indeklima. Luften føltes tung, og personalet klagede over kuldenedfald fra ventilationen. I samarbejdet med installatøren undersøgte vi det eksisterende system. Det eksisterende aggregat, som på tidspunktet af undersøgelsen var godt 20 år, viste tydelige spor af slid og manglende effekt iht. bygningens krav. Udover temperaturmålingerne, som viste en varmegenvindingseffekt på knap 60%, så kunne aggregatet ikke opnå den nødvendige luftmængde, som et optimalt indeklima krævede for institutionen.   

ThorVent® gennemgik målingerne, og sammenholdt disse med kravet for Arbejdstilsynets og Bygningsreglementets krav om temperatur og CO2-indhold. Der var ingen tvivl, at det nuværende aggregat ikke kunne opfylde hverken det nødvendige temperatur eller indeklimakrav, som institutionen krævede.

I samarbejde med installatøren udarbejdede vi et forslag, og kommunen besluttede sig efterfølgende at udskifte aggregatet.

Konklusion

Med det nye aggregat, har institutionen nu fået optimeret deres ventilationssystem. Det nye aggregat, som reguleres via CO2-sensor og timer-funktion, sikrer nu de ansatte og børnenes indeklima fremadrettet. Styringens avancerede, om end meget brugervenlig brugerflade, gør det nemt at justere og tilpasse systemet, hvis der skulle opstå behov for det.

Projektdata
Besparelse:65.000 netto over 10 år (naturgas og el)
Antal aggregater:1 stk. Komfovent Verso-R1200 – vandvarmeflade
Vekslerteknologi:Roterende veksler – 85% iht. EN-308
Regulering:CO2-monitorering og ugeprogrammering
Samarbejdspartnere:Slagtergades Installationsforretning Haderslev & Haderslev Kommune