Rosengaarden

Børnehuset Rosengaarden

Projektforløb

Kommunen har i længere tid haft problemer med indeklimaet i institutionen. Personale og børn følte, at luften var ”tung”, og at man ofte var nødsaget til at åbne vinduerne uanset årstid. Undersøgelsen viste, at 3 ældre aggregater i kælderen af mærket Exhausto VEX 4R, ikke fungerede helt optimalt. Med en alder på over 25 år, kunne disse ikke yde et tilstrækkeligt luftskifte, og styringen kunne ikke optimeres uden alt for store omkostninger. Målingerne viste ydermere, at varmegenvindingen ikke kom højere op end 52%, på trods af forsøg på at balancere luftmængden.

En teoretisk gennemgang af en mulig udskiftning blev foretaget, og beregningerne viste et tydeligt potentiale for optimering. En udskiftning blev iværksat, og det viser sig, at besparelsen er endnu højere end forventet. Aggregaternes ydelse ligger 3% bedre, end beregningerne viser.

Konklusion

Indeklimaet er tydelig forbedret, hvilket er til gavn for hele institutionen. Med en teoretisk energibesparelse på 388.000,-, reduceres institutionens omkostninger til drift og vedligehold kraftigt.

Projektdata
Besparelse:388.000 netto over 10 år (fjernvarme og el)
Antal aggregater:3 sttk. FRX-350 – 1 stk. FRX-200 (ny installation)
Vekslerteknologi:Rotorveksler – 86% iht. EN-308
Regulering:CO2-monitorering og ugeprogrammering
Samarbejdspartnere:Slagtergades Installationsforretning Haderslev & Haderslev Kommune